Trustpilot

Solcellstak

Solcellstak - Minska din energikostnad med hållbar solenergi

Här kan du lära dig mer om hur solcellstak fungerar, deras fördelar och hur du kan dra nytta av dem för att minska din energikostnad och bidra till en mer hållbar framtid.

Vad är ett solcellstak?

Ett solcellstak är ett taksystem som är integrerat med solceller. Det kombinerar funktionen av ett tak med förmågan att producera el från solens energi. Solcellstak består av solpaneler som är konstruerade för att vara hållbara och samtidigt ge hög effektivitet vid omvandling av solenergi till elektricitet.

Fördelar med solcellstak

  1. Energi- och kostnadsbesparingar: Genom att installera solcellstak kan du producera din egen el och minska eller till och med eliminera ditt behov av att köpa el från traditionella energileverantörer. Detta kan leda till betydande besparingar på din energiräkning över tid.

  2. Miljövänlig energiproduktion: Solcellstak ger ren och förnybar energi, vilket minskar ditt koldioxidavtryck och hjälper till att bekämpa klimatförändringarna. Genom att använda solenergi minskar du behovet av att producera el från fossila bränslen.

  3. Långsiktig investering: Installationen av solcellstak kan vara en lönsam investering på lång sikt. Utöver de besparingar du gör på din energiräkning kan du också vara berättigad till olika skatteincitament och bidrag för solenergiproduktion.

Installation av solcellstak

Installationen av solcellstak kräver professionell hjälp och bör utföras av erfarna installatörer. Här är några steg som vanligtvis ingår i processen:

  1. Utformning och planering: En noggrann bedömning av ditt tak utförs för att säkerställa att det är lämpligt för installation av solcellstak. Därefter tas en utformningsplan fram för att optimera solenergiproduktionen.

  2. Installation av solcellssystem: Solpaneler och övrig utrustning installeras på ditt tak av kvalificerade tekniker. Anslutningar och kablar installeras också för att koppla samman solcellssystemet med din elanläggning.

  3. Kontroll och underhåll: Efter installationen utförs en kontroll av solcellssystemet för att säkerställa att det fungerar korrekt. Regelbunden underhåll rekommenderas för att optimera systemets prestanda och säkerställa att det fortsätter att producera energi effektivt.

Kontakta oss

Om du är intresserad av att installera solcellstak på ditt hem eller har några frågor är du välkommen att kontakta oss. Vårt team av experter inom solenergi ser fram emot att hjälpa dig.

Planera & räkna på solceller

Vi har en modul där du kan räkna och planera din solcellsanläggning på ett smidigt sätt. När du gjort förarbetet så är det dags att kontakta oss för genomgång och beställning. 

Räkna på din solcellsanläggning

Gör din solcellskalkyl utifrån ett av våra standardpaket, från 5 kW (14 st paneler) upp till 15 kW (42 st paneler). Alternativt kan du välja att göra din solcellskalkyl utifrån tillgänglig takyta eller önskat antal solcellspaneler.

Just nu får du som bor i Uppsala 10 000 kr i rabatt på alla solcellspaket när du beställer en laddbox från oss. Ange kampanjkod: GuldSol21


Beställ laddbox och få 10 000 kr i rabatt på solceller

Just nu får du som bor i Uppsala 10 000 kr i rabatt på alla solcellspaket när du beställer en laddbox från oss. Ange kampanjkod: GuldSol21


Telefon: 0739597819

E-post: info@guldsolbyggen.se

Hör av dig till oss 

Har du bestämt dig? Behöver du vägledning? Oavsett vart i processen du befinner dig så är du varmt välkommen.